• Vandaag voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis.
 • Vanaf 50,- euro gratis verzending.

Algemene garantievoorwaarden

Als u een product koopt krijgt u, net als bij uw lokale fietsenmaker, de volledige fabrieksgarantie. Het is belangrijk dat u, als u aanspraak wilt maken op deze garantie, contact met ons opneemt.

U ontvangt op al uw aankopen de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een product moet voldoen aan wat je als consument redelijkerwijs van het product mag verwachten. Daarnaast geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Wij hanteren en volgen daarbij de richtlijnen en voorwaarden van de fabrikant. 

Fabrieksgarantie

Gebreken aan het product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, (en dus niet veroorzaakt zijn door normale gebruiksslijtage), worden door verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden (punt 1 en 2) kosteloos hersteld. Dit indien de gebreken zo snel mogelijk na constatering ervan bij verkoper worden gemeld.

1. De aanspraak op garantie geldt niet voor schade, uitval en/of verlies als gevolg van:

 • het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen;
 • normaal gebruik en ouderdom;
 • het door de koper niet (voldoende) zorgdragen voor tijdig, juist en regelmatig onderhoud.
 • scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met normaal gebruik door personen
 • hermontage, onachtzaamheid, onjuist onderhoud, ongeval, misbruik.
 • vervoer door de klant;
 • die niet samenhangt met materiaal en vakmanschap, zoals het niet opvolgen van de voorschriften door gebruikers;
 • wijzigingen aan het uiterlijk of het oppervlak van het product die de werking niet beïnvloeden;
 • reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door verkoper gemachtigd zijn;
 • onjuiste installatie, afstelling of reparaties;
 • klimatologische invloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming.

2. Een en ander dient schriftelijk te geschieden, direct na vaststelling van het gebrek tegen overlegging van een kopie van jouw koopovereenkomst, betalings- en garantiebewijs

Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden, zullen de kosten hiervan aan de koper in rekening worden gebracht door de verkoper. Dit ter beoordeling van verkoper. Om te voorkomen dat u verrast wordt door onvoorziene kosten zoals hierboven omschreven, adviseren wij u de bij uw product geleverde documenten te raadplegen op een mogelijke verklaring en/of oplossing van uw klacht.

Koper heeft de plicht schade aan het product te beperken. Uitgebreidere of andere aanspraken zijn uitgesloten. Na redelijke toetsing (door verkoper) voorafgaande een servicegeval, kunnen kosten (buiten de bovengenoemde garantietermijnen) in rekening worden gebracht voor koper.

Een garantie geval melden.

Als u vermoedt dat u met een garantiegeval te maken heeft, neem dan altijd eerst contact op met ons. Wij helpen u graag verder. De garantieclaim kunt u onder deze paragraaf indienden.

Als u ons mailt of belt over een mogelijk garantiegeval, stuur dan het volgende mee, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen:

 • Uw factuurnummer.
 • Een duidelijke omschrijving van het garantiegeval
 • Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing)
 • Of uw fiets al een eerste servicebeurt heeft gehad

Op deze manier kunnen wij beoordelen of er sprake is van een garantiegeval. Als wij aan de hand van de foto’s of omschrijving niet kunnen beoordelen of het om een garantiegeval gaat, dan zoeken wij naar een andere oplossing om dit in te kunnen schatten. Dit doen wij natuurlijk in overleg met u.